HUN Pusztai Péter

Place: Győr, Hungary

Rating: 2027.55, Rank: 120

First game: 2008-11-29, Last game: 2018-11-17

Top rating: 2027.55 (2018-11-17)

Games: 47, Wins: 20, Draws: 4, Losses: 23

Gy1: 0, Gy2: 8, Gy5: 24

2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny
Date 2018-11-17 Rating 2027.55
Round Color Result Opponent
1 White Loss HUN Hegedűs Attila 2329.96
2 Black Win HUN Hock Tamás Mátyás 1569.90
3 White Win HUN Gyenei Manó 1585.88
4 White Loss HUN Dupszki Rudolf 2618.97
5 White Win HUN Kamarás Krisztina 1775.06
6 White Win HUN Volman Ferenc 2018.76
7 White Loss HUN Kovács Hajnalka 2018.06
8 Black Loss HUN Ménesi Kristóf 2412.00
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság
Date 2018-05-12 Rating 2027.34
Round Color Result Opponent
1 White Win HUN Nagy Andrea 1955.59
2 Black Win HUN Vajda Martin 1861.09
3 White Loss HUN László Zoltán 2629.19
4 White Loss HUN Horváth Márk 2236.31
5 Black Win HUN Vidra Judit 1877.45
6 Black Win HUN Simon Gábor 2069.35
7 Black Loss HUN Gyenes Gábor 2300.59
8 Black Loss HUN Kovács Hajnalka 2016.01
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny
Date 2017-11-25 Rating 2022.47
Round Color Result Opponent
1 White Win HUN Illés Szabolcs 1749.60
2 Black Loss HUN Ménesi Kristóf 2403.21
3 White Win HUN Kamarás Krisztina 1777.57
4 White Loss HUN Horváth Márk 2231.27
5 White Win HUN Balogh Tamás 1776.01
6 Black Loss HUN Gyenes Gábor 2294.45
7 White Loss HUN Kampós Csaba 2155.77
8 White Win HUN Illés Boglárka 1744.76
Hungarian Summer Gomoku Championship
Date 2010-07-31 Rating 1956.52
Round Color Result Opponent
1 Black Win HUN Kató Krisztián 1889.29
2 Black Loss HUN Dittrich Imre 2088.87
3 White Loss HUN Farkas Angéla 1801.05
4 Black Win HUN Simon Gábor 1983.43
5 White Loss HUN Molnár Dániel 2230.64
6 Black Win HUN Molnár István 1634.61
7 Black Win HUN Tarsoly Gyula 2013.88
8 Black Loss HUN Demján Attila 2774.30
Hungarian Winter Gomoku Championship
Date 2009-12-05 Rating 1945.51
Round Color Result Opponent
1 White Draw HUN Bogdánné L. Adrienn 1800.11
2 Black Loss HUN Ménesi Ágoston 2173.55
3 Black Win HUN Kocsis József 1806.90
4 White Draw HUN Kinszki Istvánné 1715.12
5 White Loss HUN Simon Gábor 1983.32
6 White Loss HUN Hetzmann Viktor 1996.35
8 White Draw HUN Szentpéteri Attila 2244.30
Hungarian Autumn Gomoku Championship
Date 2008-11-29 Rating 1944.56
Round Color Result Opponent
1 White Draw HUN Gyenes Gábor 2244.04
2 White Win HUN Barna Szabolcs 1954.89
3 Black Win HUN Bagdán Sándor 2001.79
4 White Loss HUN Dringó László 1995.70
5 Black Loss HUN Lőcsei András 2315.50
6 White Loss HUN B. Csilla Vassné 1717.32
7 White Loss HUN Szendrei Szabolcs 2121.95
8 White Win HUN Kinszki Istvánné 1717.99