HUN Pusztai Péter

Place: Győr, Hungary

Rating: 2027.46, Rank: 100

First game: 2008-11-29, Last game: 2018-11-17

Top rating: 2027.46 (2018-11-17)

Games: 47, Wins: 20, Draws: 4, Losses: 23

Gy1: 0, Gy2: 0, Gy5: 24

2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny
Date 2018-11-17 Rating 2027.46
Round Color Result Opponent
1 White Loss HUN Hegedűs Attila 2328.51
2 Black Win HUN Hock Tamás Mátyás 1561.12
3 White Win HUN Gyenei Manó 1583.16
4 White Loss HUN Dupszki Rudolf 2621.57
5 White Win HUN Kamarás Krisztina 1790.64
6 White Win HUN Volman Ferenc 2013.49
7 White Loss HUN Kovács Hajnalka 2015.60
8 Black Loss HUN Ménesi Kristóf 2410.28
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság
Date 2018-05-12 Rating 2027.27
Round Color Result Opponent
1 White Win HUN Nagy Andrea 1952.01
2 Black Win HUN Vajda Martin 1860.68
3 White Loss HUN László Zoltán 2637.67
4 White Loss HUN Horváth Márk 2237.25
5 Black Win HUN Vidra Judit 1876.80
6 Black Win HUN Simon Gábor 2067.56
7 Black Loss HUN Gyenes Gábor 2305.27
8 Black Loss HUN Kovács Hajnalka 2014.15
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny
Date 2017-11-25 Rating 2022.46
Round Color Result Opponent
1 White Win HUN Illés Szabolcs 1743.73
2 Black Loss HUN Ménesi Kristóf 2402.56
3 White Win HUN Kamarás Krisztina 1789.67
4 White Loss HUN Horváth Márk 2232.10
5 White Win HUN Balogh Tamás 1767.91
6 Black Loss HUN Gyenes Gábor 2299.16
7 White Loss HUN Kampós Csaba 2157.42
8 White Win HUN Illés Boglárka 1738.63
Hungarian Summer Gomoku Championship
Date 2010-07-31 Rating 1957.25
Round Color Result Opponent
1 Black Win HUN Kató Krisztián 1890.16
2 Black Loss HUN Dittrich Imre 2090.16
3 White Loss HUN Farkas Angéla 1801.74
4 Black Win HUN Simon Gábor 1984.27
5 White Loss HUN Molnár Dániel 2232.30
6 Black Win HUN Molnár István 1635.43
7 Black Win HUN Tarsoly Gyula 2014.82
8 Black Loss HUN Demján Attila 2777.30
Hungarian Winter Gomoku Championship
Date 2009-12-05 Rating 1946.28
Round Color Result Opponent
1 White Draw HUN Bogdánné L. Adrienn 1800.96
2 Black Loss HUN Ménesi Ágoston 2175.06
3 Black Win HUN Kocsis József 1807.85
4 White Draw HUN Kinszki Istvánné 1715.91
5 White Loss HUN Simon Gábor 1984.21
6 White Loss HUN Hetzmann Viktor 1997.44
8 White Draw HUN Szentpéteri Attila 2246.33
Hungarian Autumn Gomoku Championship
Date 2008-11-29 Rating 1945.35
Round Color Result Opponent
1 White Draw HUN Gyenes Gábor 2246.19
2 White Win HUN Barna Szabolcs 1956.10
3 Black Win HUN Bagdán Sándor 2002.85
4 White Loss HUN Dringó László 1996.73
5 Black Loss HUN Lőcsei András 2317.08
6 White Loss HUN B. Csilla Vassné 1718.16
7 White Loss HUN Szendrei Szabolcs 2123.12
8 White Win HUN Kinszki Istvánné 1718.77